Czy masz odwagę ?

Czy masz odwagę ?

Czy masz odwagę wyjść poza strefę swoich przyzwyczajeń, poza to, co jest Ci znane i spojrzeć na wszystko świeżym okiem?


Ewoluujmy poza potrzebą Przesądów, Dogmatów, Religii, Ograniczeń oraz Mitów – czyli poza tym, co od wieków służy skutecznie do Manipulowania Rasą Ludzką

Ludzie od wieków uwikłani są w rozgrywki religijne. Z tego powodu wielu zapomniało, że to nie wyznania, idące za nimi obrzędy religijne, obchody świąt, sakramenty, czy datki na świątynie stanowią o Jakości Życia Duchowego Człowieka. To Moralność jest podstawową skalą w tworzeniu Jakości Człowieka. To nasze wybory Moralne w napotykanych sytuacjach dnia codziennego mają tu znaczenie. Przewodnik Duchowy, czy Uzdrowiciel Duchowy może być pomocny, by odnaleźć Jasną Drogę do Wartościowego Siebie. Na to nigdy nie jest za późno. I jeszcze jedno… pamiętajcie, że trumny nie mają kieszeni. Całe ziemskie bogactwo materialne w chwili śmierci zostaje od Was odcięte. Przechodzicie dalej tylko z majątkiem Swojego Ducha.