Kategoria: Bez kategorii

Sieci…

Nie zapominaj Kim Jesteś…


Pająk od wieków wszędzie snuje sieci by pozbawić wolności swoje ofiary. Przecież ktoś to kiedyś dla Ciebie wymyślił…

Wszystkie Systemy Polityczne, Systemy Szkolnictwa, Ugrupowania Religijne oraz Instytucje Finansowe służą do postawienia Cię w pozycji: Bezwolnego obywatela, Bezmyślnego ucznia, Posłusznego wyznawcy oraz Uzależnionego beneficjenta – przesiąkniętego Poczuciem Bezradności, Uniżoności, od Wieków Wmawianej Winy, Strachu i Życia w Uzależnieniach od Zawiązanych Cyrografów – nie tylko przez Ciebie w Twoim banku, ale również przez Państwo, w którym żyjesz.

Ludzie stali się zalęknieni i pozbawieni woli stanowienia sami o sobie. Powierzyli decydowanie o rozwoju swojego: Intelektu, Ducha oraz Zasobów Bogactw swojej Planety Zsystematyzowanym Hierarchicznym Tworom, które dążą pod Światowymi Egidami Rządzącymi do ujednolicenia Społeczeństw. Założenie jest takie, by owe, niegdyś barwne kulturowo i przepełnione wartościami Społeczności stały się bezwolne, pozbawione wartości i mądrości Swoich Prastarych Przodków. Narody bez tożsamości stają się zagubioną, ubogą masą – podatną na manipulacje w rękach nowych rządców. Do wielu dawniej Wolnych Krajów wprowadzono Obce Prawa i Religie. Przypominam Wam – to nie są Wasze Prawa. Przewodnik Duchowy, czy Uzdrowiciel Duchowy przypomina w odpowiednim czasie o Starych Prawdach i Naukach. Zdmuchuje z powiek Zagubionego Człowieka woal utkany z kłamstw i mistyfikacji. Budzi Ducha do Walki o Wolność Istoty oraz jej Przyrodzone Prawo do Prawdy i Rozwoju.

Czy masz odwagę ?

Czy masz odwagę wyjść poza strefę swoich przyzwyczajeń, poza to, co jest Ci znane i spojrzeć na wszystko świeżym okiem?


Ewoluujmy poza potrzebą Przesądów, Dogmatów, Religii, Ograniczeń oraz Mitów – czyli poza tym, co od wieków służy skutecznie do Manipulowania Rasą Ludzką

Ludzie od wieków uwikłani są w rozgrywki religijne. Z tego powodu wielu zapomniało, że to nie wyznania, idące za nimi obrzędy religijne, obchody świąt, sakramenty, czy datki na świątynie stanowią o Jakości Życia Duchowego Człowieka. To Moralność jest podstawową skalą w tworzeniu Jakości Człowieka. To nasze wybory Moralne w napotykanych sytuacjach dnia codziennego mają tu znaczenie. Przewodnik Duchowy, czy Uzdrowiciel Duchowy może być pomocny, by odnaleźć Jasną Drogę do Wartościowego Siebie. Na to nigdy nie jest za późno. I jeszcze jedno… pamiętajcie, że trumny nie mają kieszeni. Całe ziemskie bogactwo materialne w chwili śmierci zostaje od Was odcięte. Przechodzicie dalej tylko z majątkiem Swojego Ducha.